Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich
o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.


Federacja Polskich Towarzystw Medycznych

 

FPTM jest organizacją zrzeszającą:

  • medyczne towarzystwa naukowe,
  • inne towarzystwa działające na rzecz zdrowia i zapobiegania chorobom społecznym.

 

Cele:

  • upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych,
  • inicjowanie i promowanie naukowych, dydaktycznych i zawodowych działań medycznych,
  • kształtowanie właściwej postawy społecznej i etycznej środowiska medycznego,
  • integracja działalności zrzeszonych towarzystw,
  • współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami o pokrewnych celach.