Prof. dr hab. n. med.

Jan Tatoń

Afiliacja, adres kontaktowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Akademicka 3/44, 02-038 Warszawa

j.taton@interia.pl

Specjalizacje

choroby wewnętrzne

diabetologia

Uczelnia i rok ukończenia studiów

Akademia Medyczna w Warszawie

1954 rok

Praca zawodowa

Warszawski Uniwersytet Medyczny – asystent, adiunkt, docent

kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydz. Lek. (do 2000 roku)

były Prorektor AM ds. nauki

były Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Praca dydaktyczna

Pracownik dydaktyczno-naukowy, interna, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Autor podręczników dydaktycznych z zakresu interny.

Wiele nagród za osiągnięcia dydaktyczne.

Praca naukowa

Patofizjologia chorób metabolicznych, diabetologia, powikłania sercowo-naczyniowe.

Wiele nagród naukowych – także zagranicznych.

Kierownictwo ważniejszych projektów naukowych

Project „WARS” – epidemiologia cukrzycy

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Praca i staże w:

Harvard Medical School – Joslin Clinic, Boston

Szpital Uniwersytecki w Genewie, Lund, Kopenhadze

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

European Association for the Study of Diabetes były członek zarządu

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – członek honorowy, były Wiceprezes

Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej – prezes

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych – wiceprezes