Komisja Rewizyjna Federacji

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med.

Edward Towpik

Sekretarz

Dr n. med.

Sławomir Białek

Członek zastępca

mgr

Grażyna Piegdoń

Członek

Dr n. med.

Jan Sobotka

Członek zastępca

Dr n. med.

Rusłan Sałamatin