Łukasz Dembiński

lek.

Łukasz Dembiński

Afiliacja, adres kontaktowy

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

tel. 22 317 9451, fax 22 317 9562

www.gastrologiadziecieca.pl

Specjalizacje

pediatria

gastroenterologia dziecięca

Uczelnia i rok ukończenia studiów

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Praca zawodowa

od 2009 związany z Oddziałem Klinicznym Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie – starszy asystent

Praca dydaktyczna

od 2009 asystent w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prowadzi zajęcia i wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmacji oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu

Praca naukowa

nieswoiste zapalenia jelit (IBD)

choroba refluksowa przełyku (GERD)

adolescent medicine

żywienie dzieci zdrowych i chorych

racjonalna antybiotykoterapia

szczepienia w immunosupresji

Współpraca krajowa i międzynarodowa

European Academy of Paediatrics

European Diamond Blackfan Anemia Consortium

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

Skarbink Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Założyciel i Przewodniczący Klubu Pediatrów 35 przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Członek European Academy of Paediatrics