dr n. farm. Sławomir Białek

Afiliacja, adres kontaktowy

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Specjalizacje

zdrowie Publiczne

analityka Kliniczna

Ukończona uczelnia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

(dawniej Akademia Medyczna w Warszawie)

Praca zawodowa

Od 1991 r. do chwili obecnej praca w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.
W latach 1992 – 1993 dyżury w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SP SK im. Witolda Orłowskiego CMKP.
W latach 1993 – 2021 dyżury w Centralnym Laboratorium SP CSK WUM.

Praca dydaktyczna

Prowadzenie zajęć ze studentami kierunku analityka medyczna i farmacja.
Ponadto opiekun z ramienia uczelni Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych WUM i SKN Zarządzania Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.
Od 2021 roku pełniąc funkcję Koordynatora ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Farmaceutycznego zajmuje się organizacją szkoleń specjalizacyjnych dla farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych oraz tworzeniem studiów podyplomowych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca naukowa

Zainteresowania naukowe koncentrują się na poszukiwaniu laboratoryjnych wskaźników chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby alergiczne, choroby wynikające z zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej oraz choroby sercowo-naczyniowe.
Dorobek naukowy obejmuje 46 opublikowanych prac o sumarycznym IF=94,811, punkty MNiSW=1606, liczba cytowań 496. Jest autorem 6 rozdziałów w książkach, współautorem 1 książki oraz autorem dwóch monografii.

Kierownictwo ważniejszych projektów naukowych

Narodowy Alert Cholesterolowy, projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Miażdżycą.

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Członek The MASK Study, współpraca w zakresie opracowania wytycznych dla farmaceutów, dotyczących postępowania z pacjentami z alergiami dróg oddechowych ARIA in Pharmacy.

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

Członek Rady Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTDL
Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Stowarzyszenie Rynologia Polska