Kontakt

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych

ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa

tel: 22 858 29 07

sekretariat@fptm.pl

www.fptm.pl

69 1240 1037 1111 0010 1881 3624

Bank PKO S.A. Warszawa

REGON: 141197683
NIP: 9512259036
KRS: 0000281742

logo