Rada Główna Federacji

Prezes

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Wiceprezes

dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska, prof. UMK

Skarbnik

dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dembiński

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Członek

dr n. med. Jerzy Pobocha