Federacja Polskich Towarzystw Medycznych

 

FPTM jest organizacją zrzeszającą:

  • medyczne towarzystwa naukowe
  • inne towarzystwa działające na rzecz zdrowia i zapobiegania chorobom społecznym

 

Cele:

  • upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych
  • inicjowanie i promowanie naukowych, dydaktycznych i zawodowych działań medycznych
  • kształtowanie właściwej postawy społecznej i etycznej środowiska medycznego
  • integracja działalności zrzeszonych towarzystw
  • współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami o pokrewnych celach