Federacja Polskich Towarzystw Medycznych

FPTM jest organizacją zrzeszającą:

 • medyczne towarzystwa naukowe
 • inne towarzystwa działające na rzecz zdrowia i zapobiegania chorobom społecznym

Cele:

 • upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych
 • inicjowanie i promowanie naukowych, dydaktycznych i zawodowych działań medycznych
 • kształtowanie właściwej postawy społecznej i etycznej środowiska medycznego
 • integracja działalności zrzeszonych towarzystw
 • współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami o pokrewnych celach

 

unnamed

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych objęła patronatem honorowym X Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2023 r. stacjonarnie w Lublinie oraz online. Organizatorem Sympozjum jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Sympozjum ESKULAP to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe poświęcone tematyce z obszaru life science w kontekście zagadnień medycznych.

Główne zagadnienia poruszane podczas Sympozjum:

 • choroby nowotworowe;
 • choroby cywilizacyjne;
 • inżynieria biomedyczna;
 • innowacyjne metody diagnostyczne;
 • etyka w badaniach naukowych i klinicznych;
 • substancje biologicznie czynne;
 • prewencja chorób i schorzeń;
 • terapie leczenia i rekonwalescencji.

Do uczestnictwa w Wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu.

Zgłoszenia udziału w Sympozjum należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie: https://sympozjum-eskulap.pl/