Prof. dr hab. n. med.

Witold Bartnik

zm. w 2018 roku

Afiliacja, adres kontaktowy

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Centrum Onkologii

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Specjalizacje

choroby wewnętrzne

gastroenterologia

Fellow in Gastroenterology – European Board of Gastroenterology

Uczelnia i rok ukończenia studiów

Akademia Medyczna w Warszawie

1967 rok

Praca zawodowa

  1. Klinika Gastroenterologii i oraz Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim Nr 6 w Warszawie przy ul. Goszczyńskiego 1 w latach 1970- 1994.
  2. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii oraz Klinika Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Roentgena 5 od roku 1994 do chwili obecnej.
  3. Szpital Św. Marka w Londynie, UK w okresie od listopada 1973 r. do marca 1974 r.
  4. Mayo CliniC, Rochester, USA w okresie od lutego 1979 r. do kwietnia 1980 r.

Praca dydaktyczna

  1.  Wykłady, seminaria i ćwiczenia dla lekarzy specjalizujących w chorobach wewnętrznych, gastroenterologii i medycynie rodzinnej przez cały okres pracy zawodowej (45 lat).
  2. Liczne wykłady na kongresach, sympozjach i konferencjach z udziałem lekarzy tych samych specjalności.
  3. Członek komisji egzaminacyjnych do specjalizacji, organizowanych przez konsultantów krajowych w dziedzinie gastroenterologii.
  4. Autorstwo i redakcja książek i rozdziałów w podręcznikach gastroenterologii i chorób wewnętrznych.

Praca naukowa

-  Gastroenterologia i onkologia kliniczna

-  Endoskopia przewodu pokarmowego

-  Badania przesiewowe w kierunku nowotworów jelita grubego

-  Immunologia jelit

Bibliografia : 317 pozycji (w tym publikacje w The Lancet, British Medical Journal, Gut, Digestion, Gastroenterology, Canadian Journal of Gastroenterology, Hepato-gastroenterology, Gastrointestinal Endoscopy, Diseases of the Colon and Rectum oraz British Journal of Cancer).

Kierownictwo ważniejszych projektów naukowych

-   Badania przesiewowe w kierunku nowotworów jelita grubego z użyciem testu Haemoccult

-   Ocena roli dekarboksylazy ornityny w nowotworach jelita grubego

-   Epidemiologia nieswoistych chorób zapalnych  jelit w oparciu o krajowe rejestry hospitalizacji

Współpraca krajowa i międzynarodowa

-  Centrum Onkologii w Warszawie

-  Zakład Immunopatologii PZH w Warszawie

-  Szpital Św. Marka w Londynie

-  Mayo Clinic w Rochester, USA

Visiting Professor w Oxfordzie, Monachium, Erlangen, Mount Sinai Medical Center w Nowym Jorku i Washington University w Seattle

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Towarzystwo Internistów Polskich

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii – 2-krotnie Przewodniczący Oddziału Warszawskiego i członek Zarządu Głównego

Polska Unia Onkologii

Sekcja Koloproktologii Towarzystwa Chirurgów Polskich

British Society of Gastroenterology i St. Mark’s Association w Wielkiej Brytanii oraz American Gastroeterological Association i Mayo Alumni Association w Stanach Zjednoczonych