prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz Kopeć

Afiliacja, adres kontaktowy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka

Płocka 26, 01-138 Warszawa

Specjalizacje

mikrobiologia medyczna

zdrowie publiczne

Ukończona uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca zawodowa

Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
1989-1993 r. asystent naukowo-badawczy
1989-1993 Kierownik Pracowni Monitorowanej Chemioterapii Gruźlicy
1996 r. Kierownik Pracowni Gruźlicy i Mykobakterioz
1998 r. Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii IGICHP
2008 r. Docent w Zakładzie Mikrobiologii IGICHP
2010 r. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Mikrobiologii IGICHP
2011 r. Kierownik Zakładu Mikrobiologii IGiCHP
2013 r. Profesor zwyczajny w Zakładzie Mikrobiologii IGICHP
2018 r powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Obecnie: Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka; Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

Praca dydaktyczna

Promotor doktoratów – 6 obronione z wyróżnieniem
Recenzje: prac doktorskich 25, habilitacji – 5, profesury – 3, w czasopismach naukowych z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii – 92, prowadzenie specjalizacji z Mikrobiologii medycznej – 6, prowadzenie prac licencjackich i magisterskich – 38
Zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku akademickim 2017/2018, 2019/2020 i 2020/2021 wykłady i ćwiczenia z mikrobiologii medycznej dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW oraz studentów pierwszego roku Wydział Medycznego Collegium Medicum UKSW. Czynny udział w organizacji kursów oraz staży specjalizacyjnych dla lekarzy, lekarzy mikrobiologów, pielęgniarek oraz diagnostów laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii medycznej, zakażeń szpitalnych, dochodzeń epidemiologicznych, etiologii i obrazu klinicznego gruźlicy, jak również w zakresie mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz. Staże specjalizacyjne dla 86 osób w tym 62 mikrobiologów i 24 lekarzy.

Praca naukowa

diagnostyka gruźlicy płuc, pozapłucnej i mykobakterioz metodami mikrobiologicznymi i genetycznymi, identyfikacja oraz oznaczanie lekooporności prątków, diagnostyka zakażeń Mycobacterium tuberculosis complex testami IGRA, badania indywidualnego profilu wchłaniania leków przeciwprątkowych (INH, RMP, EMB), monitorowanie dawki leczniczej, oznaczanie biodostępności u chorych i zdrowych ochotników, molekularne dochodzenia epidemiologiczne badanie dróg transmisji gruźlicy, badania aktywności przeciwprątkowej nowych leków i oznaczanie MIC, badania aktywności przeciwprątkowej środków dezynfekcyjnych, badania zakażeń układu oddechowego dorosłych chorych ze szczególnym uwzględnieniem mukowiscydozy i POChP, biofilm, mapa epidemiologiczna IGiCHP, diagnostyka zakażeń grzybiczych układu oddechowego, diagnostyka dermatofitów

Kierownictwo ważniejszych projektów naukowych

Granty zagraniczne:

Health European network for study and clinical management of TB drug resistance TB PAN-NET ECDC, European Reference Laboratory Network for Tuberculosis (ERLTB-Net) ECDC, Modern serological diagnostics Karolinska Institut Science Park, Pilot study on the use of Whole Genome Sequencing for molecular typing characterization of M.tuberculosis in the EU/EFA. ECDC. EU survey "ECDC-funded Whole Genome Sequencing support to Member States – Mycobacterium tuberculosis. ECDC.

Granty krajowe:

Molekularna identyfikacja prątków gruźlicy występujących u chorych w Polsce. Utworzenie krajowego rejestru wzorów DNA. R 1302103.

Opracowanie algorytmu monitorowania zmienności genetycznej szczepów Mycobacterium bovis BCG. NN 404207239.

Ocena ryzyka transmisji gruźlicy w Polsce u osób pozostających ze sobą w bliskim kontakcie (więźniowie, pensjonariusze domów opieki społecznej, bezdomni i osoby blisko spokrewnione). Opracowanie algorytmu w dochodzeniu do źródła zakażenia gruźlicą. NN 404572740

Korelacja pomiędzy typem acetylacji a występowaniem niepożądanych objawów w trakcie leczenia gruźlicy.

NN 402559140, Poszukiwanie związków o aktywności przeciwgruźliczej w grupie pochodnych i analogów benzimidazolu.

NZ4/01187, Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny – synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis. 2018-2021. NCN.

NZ7/00124, Wykorzystanie wzorów ewaluacyjnych w optymalizacji chemioterapii gruźlicy. 2020-2025.

NCN NZ7/00942, Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy.

2020-2023 2019/35/B/NZ7/00942, Poszukiwanie genetycznych markerów lekooporności wśród mono- i wielolekoopornych szczepów Mycobacterium tuberculosis NCN. NZ6/00165

2 granty NCN uzyskane w 2020 roku r OPUS-18 „Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy – Lider projektu. Sonata bis 9 „Wykorzystanie wzorców elucyjnych w optymalizacji chemioterapii gruźlicy „Członek Konsorcjum Główny wykonawca.

Do najważniejszych projektów badawczych, można zaliczyć: projekt. „Korelacja wskaźników dostępności biologicznej izoniazydu (INH) z genotypem acetylacji u chorych leczonych na gruźlicę” NCN „Ocena ryzyka transmisji gruźlicy w Polsce u osób pozostających ze sobą w bliskim kontakcie (więźniowie, pensjonariusze domów opieki społecznej, bezdomnych i osoby blisko spokrewnione) NCN, opracowanie algorytmu w dochodzeniu do źródła zakażenia gruźlicą, Health European network for study and clinical management of TB drug resistance TB PAN-NET 7 Program Ramowy.

Współpraca krajowa i międzynarodowa

 • Università Vita-Salute San Raffaele Mediolan Włochy
 • Queen Mary and Westfield College, University of London, Wielka Brytania
 • Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften, Borstel-Niemcy
 • Fondazione Salvatore Maugeri, Włochy
 • Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza Lombardia,Włochy
 • European Respiratory Society, Szwajcaria
 • Foundation for Innovative New Diagnostics, Genewa, Szwajcaria
 • Swedish Institute for Infectious Diseases Control Sztokholm Szwecja
 • Statens Serum Institut, Kopenhaga Dania
 • Croatian National Institute of Public Health Zagrzeb, Chorwacja
 • Università degli Studi di Siena Włochy
 • Hain LImpact Factorescience GmbH Berlin Niemcy
 • State Agency of Tuberculosis and Lung Diseases in Latvia Ryga Łotwa
 • “Guido Montessori” Company
 • Tartu University Hospital Estonia
 • National Tuberculosis and Infectious Diseases University Hospital Wilno Litwa
 • Institute of Biotechnology, Wilno Litwa
 • Norwegian Institute of Public Health Oslo Norwegia
 • University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik Słowenia
 • Institute of Tropical Medicine Portugalia
 • Institut Pasteur de Lille Francja
 • National Tuberculosis and Infectious Diseases University Hospital Kijów Ukraina
 • ScientImpact Factoric Institute of Public Health - Institut Pasteur Paryż Francja
 • National Tuberculosis and Infectious Diseases Hospital , Vysne Hagy Słowacja
 • National Institute of Public Health- Agency Ostrawa Republika Czeska
 • Hospital Lung Diseases Żylina Słowacja
 • University of Medicine and Dentistry of New Jersey Stany Zjednoczone

 

 • Zakład Chemii Organicznej Instytutu Technologii i Analizy Leku, A.M. w Gdańsku prof. dr hab. Hennryk Foks (w zakresie poszukiwania nowych leków przeciwprątkowych)
 • I Katedra Pediatrii A.M. Warszawa ul. Działdowska (w zakresie diagnozowania gruźlicy u dzieci)
 • Instytut Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu w Łodzi, Banacha 12 w zakresie patogenezy prątków gruźlicy i atypowych
 • Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi - współpraca naukowa w zakresie genetyki prątków gruźlicy)
 • Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, w zakresie prowadzenia prac magisterskich z mikrobiologii
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Leków w Warszawie współpraca naukowa w zakresie badań molekularnych dotyczących Mycobacterium tuberculosis complex oraz prątkobójczego działania środków dezynfekcyjnych i medycznych
 • Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w zakresie diagnozowania gruźlicy u dzieci
 • Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Lublin w zakresie kontroli jakości pożywki w laboratorium
 • Z konsultantem Krajowym ds. Mikrobiologii w zakresie kontroli jakości badań mikrobiologicznych
 • Klinka Urologiczna A.M. w Warszawie, ul. Lindeya w zakresie diagnozowania gruźlicy i u ludzi leczonych na raka wlewami BCG do pęcherza
 • Klinika Ortopedyczna A.M. Warszawa, ul. Lindleya w zakresie leczenia gruźlicy kości i stawów
 • Instytut Biologii Biologii Medycznej PAN w Łodzi - współpraca naukowa w zakresie identyfikacji molekularnej prątków gruźlicy i prątków atypowych
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, ul. Marymoncka w zakresie organizacji kursów doskonalących i egzaminów specjalizacyjnych
 • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc - wykłady i konferencje, szkolenia
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne - wykłady i konferencje, szkolenia
 • Współpraca naukowa i organizacyjna ze wszystkimi 70 Laboratoriami Prątka w Polsce
 • Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej – współpraca naukowa w zakresie opracowania nowych leków przeciwprątkowych
 • SGGW, Wydz. Weterynarii – współpraca naukowa- kształcenie kadry, magisteria, doktoraty
 • SGGW, Wydz. Rolniczy –- kształcenie kadry, licencjaty, magisteria,
 • SGGW - współpraca naukowa w zakresie opracowania nowych leków przeciwprątkowych
 • Uniwersytet Warszawski,– współpraca naukowa i kształcenie kadry, licencjaty, magisteria
 • Warszawski Ogród Zoologiczny - współpraca naukowa, śledzenie dróg transmisji Mycobacterium bovis wśród dzikich zwierząt
 • Instytut Hematologii w Warszawie - współpraca naukowa, organizowanie szkoleń
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie - współpraca naukowa, organizowanie seminariów
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny w zakresie organizacji kursów specjalizacyjnych, organizowanie seminariów i szkoleń
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - współpraca naukowa w zakresie badania nowych leków
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny współpraca naukowa w zakresie badań mikrobiologicznych dotyczących śledzenia dróg transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis complex wśród zwierząt
 • Uniwersytet Warszawski, współpraca naukowa w zakresie diagnostyki molekularnej lekoopornych szczepów prątków gruźlicy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Lekarski w Zabrzu współpraca naukowa w zakresie molekularnej epidemiologii gruźlicy
 • Wrocławski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc, współpraca naukowa w zakresie molekularnej epidemiologii gruźlicy na terenie województwa dolnośląskigo

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

Członek Zarządu - Skarbnik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Sekretarz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Członek Rady Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Była: Wiceprzewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Przewodniczącą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,