Rada Główna Federacji

Prezes

Prof. dr hab. n. med.

Jerzy Majkowski

Wiceprezes

Dr n. med.

Jerzy Pobocha

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med.

Zofia Zwolska

Skarbnik

lek.

Łukasz Dembiński

Członek

Prof. dr hab. n. med.

Iwona Grabska-Liberek

Członek 

Dr n. med.

Katarzyna Jankowska