Rada Główna Federacji

Prezes

Śp. prof. dr hab. n. med.

Jerzy Majkowski

Wiceprezes

Dr n. med.

Jerzy Pobocha

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med.

Zofia Zwolska

Skarbnik

lek.

Łukasz Dembiński

Członek 

Dr n. med.

Aldona Katarzyna Jankowska

Członek

Prof. dr hab. n. med.

Iwona Grabska-Liberek